"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO
IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE MEĐUNARODNI OKVIR PROFESIONALNE PRAKSE INTERNE REVIZIJE. OKVIR SADRŽI: NAJNOVIJE STANDARDE INTERNE REVIZIJE, KODEKS ETIKE I PRAKTIČNE SAVJETE ZA IMPLEMENTACIJU INTERNE REVIZIJE U PRAKSI. BLIŽE INFORMACIJE NA TELEFON +382 69 399 399

 

 

12.07.2016.|IIRCG ORGANIZUJE, ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL, U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJAMA. Opširnije...

 

05.08.2016.|IIRCG U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZUJE NOVI CIKLUS SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA. UČEŠČE U OVOM SPECIJALISTIČKOM CIKLUSU VAM OBEZBJEĐUJE DODATNIH 20 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE  Opširnije...


 

 

15.06.2016.|EVROPSKA KONFEDERACIJA NACIONALNIH INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (ECIIA BRISEL) ORGANIZUJE EVROPSKU KONFERENCIJU INTERNE REVIZIJE U ŠTOKHOLMU, OD 06-07. OKTOBRA 2016. UČEŠĆE NA KONFERENCIJI VAM OBEZBJEĐUJE DODATNIH 12 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE Opširnije...

 

31.05.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 30.05.2016. DRUGI DIO RADIONICE NA TEMU PRAKTIČNIH PRIMJERA IMPLEMENTACIJE ZAHTJEVA IIA SMJERNICA I IIA PRAKTIČNIH SAVJETA. PREDAVAČ JE KORISTIO PRIMJERE IZ PRAKSE STEČENE U DEUTSCHE TELEKOM GRUPI. Opširnije... IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA DRUGE RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje... VIDEO PREDAVANJE SE MOŽE POGLEDATI UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...


 

 

12.04.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL OBJAVLJUJE GLOBALNU ANKETU POD NAZIVOM "GLOBALNI PULS INTERNE REVIZIJE"SPROVEDENU MEĐU PRAKTIČARIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2015. GODINU, U ORGANIZACIJI THE IIA RESEARCH FOUNDATION (IIARF) Opširnije...

 

10.02.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE, ORGANIZOVAO JE 10.02.2016. RADIONICU NA TEMU "16 FAZA/KORAKA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE. Opširnije... IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...


 

 

29.03.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA CRNE GORE, ORGANIZOVAO 25. MARTA 2016. SEMINAR NA TEMU "ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Opširnije... IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

 

29.01.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 28.01.2016. SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA". SEMINAR JE ORGANIZOVAN POLAZEĆI OD DIREKTIVE ZA NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE KOJU JE 29. SEPTEMBRA 2014. GODINE USVOJIO EVROPSKI SAVJET. Opširnije...  IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

09.06.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM "UDG" PODGORICA OBJAVLJUJE RASPORED POLAGANJA ISPITA U JULSKOM ROKU, ZA STICANJE PROFESIONALNIH ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA"  Opširnije...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

17.01.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL, PO ODOBRENJU GLOBAL IIA, OBJAVLJUJE PREVOD 150 STRANA MEĐUNARODNIH SMJERNICA I PRAKTICNIH SAVJETA ZA PRIMJENU IIA STANDARDA, TOKOM SPROVOĐENJA ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE. SMJERNICE SU IIRCG ČLANSTVU DOSTUPNE BESPLATNO Opširnije... KRATAK SADRŽAJ SMJERNICA JE DOSTUPAN ovdje...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

17.01.2016.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU "IIRCG SEKCIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA I NJEGOVOG KAPITALA" I  "GRAĐEVINSKOG FAKULTETA-UNIVERZITETA CRNE GORE" Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

09.12.2015.|GLOBALNI INSTITUT INTERNIH REVIZORA, POVODOM 75 GODINA POSTOJANJA OVE ORGANIZACIJE, ORGANIZUJE MEĐUNAORDNU KONFERENCIJU INTERNE REVIZIJE OD 17-20 JULA 2016 GODINE U NEW YORK-U Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

18.06.2015.|IIRCG U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE, A UZ PODRŠKU CBCG, ORGANIZOVAO USPJEŠNO EKSPERTSKU OBUKU I SERTIFIKACIJU IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA. Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

08.06.2015.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO JE 05. JUNA 2015. GODINE RADIONICU IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA. ZAINTERESOVANI KANDIDATI SU BILI U PRILICI DA OSVOJE DODATNIH 10 CPE Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

27.03.2015.|IIRCG USPJEŠNO ORGANIZOVAO NOVI CIKLUS OBUKE ZA STICANJE ZVANJA "EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE" U SKLADU SA IIA STANDARDIMA Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

02.03.2015.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO 27.02.2015. GODINE RADIONICU IZ OBLASTI SPRJEČAVANJA PREVARNIH RADNJI U KOMPANIJI Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna