"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO
INFO IIRCG KONFERENCIJE: za IIA Montenegro članove; članove Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore, zaposlene u Javnom Sektoru, te članove nacionalnih Instituta sa prostora bivše SFRJ- prepoznati kod IIA Global, odobren je popust na iznos kotizacije od 50 EUR. Popust se dodjeljuje za uplate kotizacije do 20. septembra 2018. godine uz obavezu da se prijava ovih delegata vrši posredstvom svojih matičnih organizacija koje treba da nas o učešću svog člana obavijeste.

 

15.09.2018.|RJEŠENJEM MINISTARSTVA PROSVJETE CRNE GORE, UPI BROJ 060-75/2018-2 OD 03.07.2018. GODINE, CRNOGORSKOM EDUKATIVNOM CENTRU, ČIJI JE OSNIVAČ INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, IZDATA JE LICENCA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE. OPŠIRNIJE...


 

 

29.08.2018.|IIRCG U SARADNJI SA UDG UNIVERZITETOM, I FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ORGANIZUJE 11. OKTOBRA 2018 GODINE "IV MEĐUNARODNU KONFERENCIJU INTERNE U CRNOJ GORI", UZ UČEŠĆE VIŠE EMINENTNIH STRUČNJAKA IZ RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE Opširnije...

 

01.08.2018.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ĆE USKORO OBJAVITI NOVI WEB SAJT KOJI ĆE ZNAČAJNO BITI UNAPRIJEĐEN U ODNOSU NA POSTOJEĆE RJEŠENJE I PRILAGODLJIV SVIM UREĐAJIMA KOJE KORISTITE ZA POSJETU NAŠOJ ZVANIČNOJ WEB STRANICI Ovdje...


 

 

15.09.2018.|TREĆU GODINU ZAREDOM OBJAVLJENA JE EVROPSKA STUDIJA "RISK IN FOCUS-HOT TOPICS FOR INTERNAL AUDITORS", KOJA ANALIZIRA GLAVNE RIZIKE KOJE BI INTERNA REVIZIJA TREBALA ODRAŽAVATI U SVOJIM GODIŠNJIM PLANOVIMA. STUDIJA JE PRIPREMLJENA NA BAZI INPUTA VIŠE OD 300 RUKOVODILACA INTERNE REVIZIJE VELIKIH KORPORACIJA IZ EVROPE, ALI JE TAKOĐE I REZULTAT SARADNJE IZMEĐU EVROPSKIH INSTITUCIJA ZA INTERNU REVIZIJU.

 

 

 

30.07.2018.|GLOBALNI INSTITUT INTERNIH REVIZORA (IIA), NA GODIŠNJEM POSLOVNOM SASTANKU ODRŽANOM 09. MAJA 2018 GODINE U DUBAIJU, DONIO ODLUKU O UNAPREĐENJU STRUKTURE SVOG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA. VIŠE INFORMACIJA IIRCG ČLANOVI MOGU POGLEDATI Ovdje...

 

18.07.2018.|MEĐUNARODNA EU KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE "U SUSRET IZAZOVIMA PRED PROFESIJOM INTERNE REVIZIJE". EU KONFERENCIJA JE BESPLATNA ZA IIRCG ČLANOVE A ZAKAZANA JE ZA 06. NOVEMBAR 2018. U SJEDIŠTU EVROPSKE KOMISIJE U BRISELU. IIRCG ČLANOVIMA SE DODJELJUJE 10 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE A PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...


 

 

12.06.2018.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA MBS FAKULTETOM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE 11.06.2018. OBUKU NA TEMU "PRISTUP REVIZIJI SISTEMA INTERNIH KONTROLA". Opširnije...

 

20.04.2018.|IIRCG ORGANIZOVAO DVODNEVNU OBUKU: 13.04.2018. NA TEMU "UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36"; TE 14.04.2018. GODINE OBUKU NA TEMU "FER VRIJEDNOST NEMATERIJALNE IMOVINE" U SKLADU SA MSFI 13 I MRS 38. Opširnije...


 

 

16.01.2018.|IIRCG U SARADNJI SA HLB INTERNATIONAL IZ LONDONA, ORGANIZOVAO JE 15.01.2018. OBUKU NA TEMU "GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA, U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE. Opširnije...

 

16.12.2017.|IIRCG U SARADNJ SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT DOO ORGANIZOVAO (PO PRVI PUT U CRNOJ GORI) OBUKU ZA STICANJE IIRCG ZVANJA "OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA"-ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA. Opširnije...


 

 

03.11.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, ORGANIZOVAO 03.11.2017. SEMINAR U VEZI NAJBOLJIH PRAKSI/SMJERNICA NA USPOSTAVLJANJU REVIZORSKOG ODBORA ALI I SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA, POLAZEĆI OD ZAKONA O REVIZIJI CRNE GORE. Opširnije...

 

08.12.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN, ORGANIZOVAO 07. DECEMBRA 2017. OBUKU NA TEMU "UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA". Opširnije...


 

 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I ASOCIJACIJE MENADŽERA CRNE GORE (AMM). Opširnije...

 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I UDRUŽENJE UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU (UURJSCG) CRNE GORE. Opširnije...


 

 

12.09.2017.|IIRCG U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CG, UNIVERZITETOM UDG I PRIVREDNOM KOMOROM CG, ORGANIZOVAO PROGRAM EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI BIZNISA I KAPITALA KOMPANIJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U PERIODU 08-09 SEPTEMBRA 2017. Opširnije...

 

19.05.2017.|IIRCG POTPISAO UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG, KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...


 

 

03.05.2017.|IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE IIRCG ZVANIČNI PREVOD IIA GLOBALNIH SMJERNICA (IMPLEMENTACIONIH VODIČA) KOJI SU STUPILI NA SNAGU 01.01.2017. GODINE. SMJERNICE SU NAMIJENJENE INTERNIM REVIZORIMA U CILJU PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA U PRAKSI.  Opširnije...

 

24.04.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA ORGANIZOVAO 07, 08, 11 i 21 APRILA 2017. GODINE ČETVORODNEVNA PREDAVANJA/OBUKU PO NOVOM PROGRAMU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR. Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

30.07.2018.|VIŠE OD 60 IIRCG ČLANOVA DONIJELO ODLUKU O NOVOJ KATEGORIZACIJI ČLANARINA, NAKON ODRŽAVANJA IX REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ČLANOVA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Uskoro više informacija...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

01.07.2018.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU IX REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

31.05.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA I HLB MONT AUDIT DOO, ORGANIZOVAO 26.05.2017. SPECIJALISTIČKU OBUKU NA TEMU KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

04.04.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM JUNA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" (ZA KANDIDATE PO STAROM PROGRAMU) Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

17.03.2017.|PRVO ISTRAŽIVANJE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE O STANJU PROFESIJE INTERNE REVIZIJE CRNE GORE TE IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUSREĆU U SVAKODNEVNOM RADU.  U ISTRAŽIVANJU JE UČESTVOVALO OKO 70 ANKETIRANIH INTERNIH REVIZORA IZ JAVNOG SEKTORA I SEKTORA PRIVREDE I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA  Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

03.03.2017.|IIRCG U SARADNJI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM MEDITERAN, DRŽAVNOM REVIZORSKOM INSTITUCIJOM I KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE ORGANIZOVAO OKRUGLI STO NA TEMU: IZMJENE IIA STANDARDA; NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU; NOVOG ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE; PROPISA U VEZI REALNOSTI PROCJENE IMOVINE Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

05.02.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO TRILATERALNI UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM MEDITERAN IZ PODGORICE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

04.01.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA  OPŠIRNIJE...  POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna