_

 

"
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA IV KONFERENCIJU IR
 

31.07.2018.

IV KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE CRNE GORE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA

Institut internih revizora Crne Gore, u saradnji sa Univerzitetom UDG iz Podgorice, organizuje IX Konferenciju interne revizije, na temu:

"PRILAGOĐAVANJE NOVOJ REALNOSTI BRZINOM INOVACIJA"

Cilj Konferencije je da promoviše saradnju kroz razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti interne revizije, risk menadžmenta, računovodstva, neophodnosti saradnje eksterne i interne revizije, IT, usklađenosti poslovanja, i srodnih oblasti.

Pozivamo članstvo ali i zainteresovana strukovna lica da se prijave za predavača i uzmu učešće u radu Konferencije interne revizije Crne Gore, koju ćemo organizovati na Unuverzitetu UDG u Podgorici, 08. oktobra 2018. godine sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovani za apliciranje za predavača, mogu dostaviti svoj CV Administraciji IIRCG kao i predlog teme najkasnije do 20. avgusta 2018. godine.

Organizator će kandidata obavijestiti do 25. avgusta 2018. godine o prihvatanju predložene teme i izlaganja na osnovu kandidatovog profesionalnog iskustva ali i ostalih profesionalnih vještina po kojima ste prepoznati u računovodstveno-revizorskoj profesiji.

U nastavku dajemo spisak potencijalnih oblasti kao smjernice zainteresovanim predavačima za odabir tema:

 • IIA Standardi interne revizije,

 • IFAC Standardi za potrebe interne revizije,

 • IVSC Standardi za potrebe interne revizije,

 • Vještine interne revizije,

 • Korporativno upravljanje,

 • Upravljanje rizicima,

 • Upravljanje revizijom,

 • Upravljanje rizikom prevare,

 • Informacione Tehnologije

 • Praćenje usklađenosti (Komplajens)

 • Kodeks etike profesionalnih revizora,

 • Program unapređenja kvaliteta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. +382(0)69/399 399 ili putem email adrese iircg@t-com.me

IIRCG Administracija

 


 

Naslovna