_

 

"
IIRCG OBUKA-10 CPE

Podgorica, 18.01.2018.

 

   


 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG), Unijom Poslodavaca Crne Gore, Univerzitetom UDG i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice organizuje BESPLATNO:

 

"PROMOCIJU IVSC MEĐUNARODNIH STANDARDA PROCJENE-IZDANJE 2017"

 

KLIKNITE NA SLIKU DA BI PREUZELI AGENDU

Promociju međunarodnih IVS Standarda procjene nudimo članstvu polazeći od:

1. člana 11 Zakona: Veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu dužno je da sastavlja godišnji izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta.

Izvještaj menadžmenta iz stava 2 ovog člana naročto sadržI (pored ostalog) istinit prikaz analize

finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica.

2. člana 25 Zakona: Proocjena vrijednosti je djelatnost istinite i objektivne procjene vrijednosti imovine pravnog i fizičkog lica i preduzetnika i to: nepokretnosti, mašina, uređaja i opreme, za potrebe računovodstvenih izvještaja i druge potrebe.

3. člana 26 Zakona: Ovlašćeni procjenjivač je dužan da procjenu vrijednosti imovine pravnog i fizičkog lica i preduzetnika i to: nepokretnosti, mašina, uređaja, osnovnih sredstava i opreme, za računovodstvo i druge potrebe vrši istinito, objektivno i tačno, u skladu sa Međunarodnim standardima za procjenu vrijednosti i Evropskim standardima za procjenu vrijednosti.

 

 

Zakon o računovodstvu sa navedenim zahtjevima u pogledu izrade Izvještaja menadžmenta i nefinansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.

PREUZMI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

 

PODACI O PREDAVAČU


 
     

     
               
     

Nick Talbot

Izvršni direktor IVSC Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda procjene

London, UK

 

     

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA PROMOCIJE

TEME:
PREDAVAČ

      

Opšti Standardi

IVS 101 Djelokrug rada

IVS 102 Istraživanje i usklađenost

IVS 103 Izvještavanje

IVS 104 Osnovi vrijednosti

IVS 105 Pristupi i metode procjene

Standardi procjene imovine

IVS 200 Kapital i udjeli

IVS 210 Nematerijalna imovina

IVS 300 Postrojenje i oprema

IVS 400 Nekretnine

IVS 410 Nekretnine za razvoj

IVS 500 Finansijski instrumenti

 

Nick Talbot

 


NAPOMENA 1:

Prisutnim delegatima se na dan organizovanja skupa odobrava popust za kupovinu prevoda na crnogorski jezik IVS Standarda procjene. Standardna cijena prevoda IVS Standarda je 50 € za IIRCG i KPCG članove tj 80 € za ostale.

Kratak sadržaj je dostupan ukoliko kliknete Ovdje...

   

 

 


NAPOMENA 2:

Prisutnim delegatima se na dan organizovanja skupa odobrava popust za sve cikluse IIRCG sertifikacije za sticanje zvanja:

1. Ovlašćeni interni revizor

2. Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima

3. Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme

4. Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA Standardima

OPŠIRNIJE O IIRCG SERTIFIKATIMA UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

   

 

 


NAPOMENA 3:

Prisutnim delegatima se na dan organizovanja skupa odobrava popust za sve cikluse KPCG sertifikacije za sticanje zvanja:

1.Ovlašćeni procjenitelj nekretnina,

2. Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme,

3. Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala kompanija.

OPŠIRNIJE O SERTIFIKATIMA KOMORE PROCJENITELJA CRNE GORE UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

 

 

 


 

PROMICIJA ĆE BITI ORGANIZOVANA 21.03.2018. U SALI UNIVERZITETA UDG U PODGORICI, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.-OBEZBIJEĐEN JE SIMULTANI PREVOD SA ENGLESKOG JEZIKA.

 

Naslovna