_

 

"
KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE U EVROPI
 

 KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE IIA MAKEDONIJE

"FUTURE CHALLENGES OF THE INTERNAL AUDIT

Where Governance & Risk Management Align for Impact

 

Skopje, 25-26. Oktobar 2018. godine u Hotelu Aleksandar Palace 

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 14 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...

 


EĐUNARODNA EU KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE

"U SUSRET IZAZOVIMA PRED PROFESIJOM INTERNE REVIZIJE"

Brisel, 06. Novmbar 2018. godine u sjedištu Evropske Komisije 

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 10 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

EU KONFERENCIJA JE BESPLATNA ZA IIRCG ČLANOVE.

PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...


 

 

Naslovna