_

 

"
 
 

INSTITUT INTERNIH REVIZORA MAKEDONIJE (IIA MACEDONIA) ORGANIZUJE MEĐUNARODNU KONFERENCIJU INTERNE REVIZIJE "RIZICI U NAŠEM UNIVERZUMU"

SKOPLJE, 06-07. OKTOBAR 2016. GODINE 

Prezmite Brošuru ovdje...

Više informacija putem linka http://www.aiam.org.mk/

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 12 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

 


ECIIA KONFERENCIJA

 ŠTOKHOLM, 06-07. OKTOBAR 2016.

 

Evropska Konferencija interne revizije (ECIIA) u Štokholmu, od 06.-07. oktobra  2016. godine.

Više informacija ukoliko kliknete Ovdje...

Napomena: Učešćem na ECIIA Konferenciji možete osvojiti 12 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

 


 

 

 

 

Naslovna