_

 

"
BESPLATNA EU KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE-10 CPE
 

MEĐUNARODNA EU KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE

"U SUSRET IZAZOVIMA PRED PROFESIJOM INTERNE REVIZIJE"

Brisel, 06. Novmbar 2018. godine u sjedištu Evropske Komisije 

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 10 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

EU KONFERENCIJA JE BESPLATNA ZA IIRCG ČLANOVE.

PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...


 

 

Naslovna