_

 

"
IIRCG OBUKA-10 CPE

Podgorica, 06.11.2017.

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa HLB International iz Londona, Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje u Ponedjeljak, 15.01.2018. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016), na temu:

 

"GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA"

-OBEZBIJEĐEN SIMULTANI PREVOD-

 

Član 11 Zakona: Veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu dužno je da sastavlja godišnji izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta.

Član 13 Zakona: Velika pravna lica i matična pravna lica, velike grupe koja u poslovnoj godini, na datum bilansa stanja imaju više od 500 zaposlenih, dužna su da u izvještaju menadžmenta ili kroz poseban nefinansijski izvještaj, uključe informacije potrebne za uvid u razvoj, poslovne rezultate i položaj pravnog lica sa učincima njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na socijalna i kadrovska pitanja, pitanja zaštite životne sredine, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije.

Zakon o računovodstvu sa navedenim zahtjevima u pogledu izrade Izvještaja menadžmenta i nefinansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.

PREUZMI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

 

PODACI O PREDAVAČU

 

Bettina Cassegrain

HLB International

London, UK

Tehnički je direktor HLB International London, odgovorna za program osiguranja kvaliteta mreže kojim se obezbjeđuje poštovanje uslova Foruma firmi.

Betina predstavlja HLB International kao član Odbora transnacionalnih revizora, koji služi kao zvanična veza između IFAC i Foruma fimi i član je Odbora za agendu Foruma fimi.

"Forum firmi" je međunaordna mreža računovodstvenih kompanija koje vrše usluge eksterne revizije, promovišu MFR/IFRS Standarde kao i Standarde eksterne revizije (MSReV).


TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE

TERMIN PREDAVANJA
TEME: PREDAVAČ
08:30-13:30

1.       Najnovi pavni okvir i šta on znaći za računovođe i revizore Crne Gore.

 Godišnji izvještaj menadžmenta;

 Konsolidovani izvještaj;

 Nefinansijski izvještaj;

 Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;

 Praktična rješenja u vezi godišnjih izvještaja menadžmenta za potrebe srednjih i velikih preduzeća, primjenjivi resursi i kako ih naći.

 Praktičan primjer godišnjeg izvještaja menadžmenta.


Betina Cassegrain

 

PAUZE U DOGOVORU SA PREDAVAČEM

 

PREDAVANJA ĆE BITI ORGANIZOVANA 15.01.2018. GODINE U MULTIMEDIJALNOJ SALI PR CENTRA U PODGORICI (NA STAROM AERORDROMU) , SA POČETKOM U 08:30 ČASOVA.

Adresa PR CEntra je dostupna putem adrese http://www.prcentar.me/index.php/kontakt

Cijena za učestvovanje na u obuci je:

- 200 € za  IIRCG članove, članove Komore Procjenitelja CG, i zaposlene u Javnom sektoru Crne Gore,

- 250 € za ostale.

Kotizacija uključuje prezentaciju predavača, simultani prevod, dodatne materijale sa predavanja, osvježenje tokom pauze.

 

 

Naslovna